Obligacje

Informacje o obligacjach

Sprawdź

OPIS DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Victoria Dom S.A. od ponad 20 lat działa na rynku deweloperskim domów i mieszkań. Obecnie firma zajmuje się budową inwestycji wielorodzinnych oraz lokali użytkowych. W trakcie swojej działalności przekazała do użytku 6400 mieszkań i domów. Obecnie w realizacji i w przygotowaniu Spółka ma 10 000 mieszkań.

Jednym z priorytetów dla Victoria Dom S.A. jest zakup działek w dobrze skomunikowanych lokalizacjach. Większość projektów zrealizowanych w Polsce powstała w obrębie miasta stołecznego Warszawy, a w 2020 r. Spółka rozszerzyła działalność o rynek krakowski.

Poza Polską Victoria Dom S.A. prężnie rozwija się od kilku lat na rynku niemieckim, realizując projekty mieszkaniowe w Berlinie i Lipsku.  
Firma nieustannie się rozwija, tworząc dobrze zaprojektowane, kompaktowe mieszkania w dobrze skomunikowanych lokalizacjach, w konkurencyjnych cenach.  Doskonale rozwiniętą kompetencją zespołu Victoria Dom jest też zarządzanie projektami.

Przewagi konkurencyjne

Doświadczenie
Victoria Dom S.A. jest obecna na rynku warszawskim od 1998 roku. Doskonała znajomość tego rynku pozwala dostosować ofertę do bieżącego zapotrzebowania na mieszkania. Spółka zrealizowała w swojej historii 30 inwestycji.

Bank ziemi
Inwestycje realizowane i planowane dają możliwość przekazania blisko 2 600 mieszkań (ponad 122 tys. m2 PUM).

Wyniki finansowe
Spółka cechuje się wysoką rentownością prowadzonej działalności, co pozwala osiągnąć bardzo dobre wyniki finansowe.

Niski poziom zadłużenia
Wskaźniki zadłużenia znajdują się na bardzo niskim poziomie na tle konkurencji.

Dowiedz się więcej

Obligacje serii K/L dowiedz się więcej Obligacje serii M dowiedz się więcej Obligacje serii N dowiedz się więcej Obligacje serii O dowiedz się więcej Obligacje serii P dowiedz się więcej
Zastrzeżenie

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i reklamowy, stanowi informację handlową w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2008 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422). Został przygotowany w związku z planowaną ofertą publiczną obligacji serii E emitowanych przez Victoria Dom S.A. (Spółka, Emitent). Zgodnie z art. 41 ust. 1 Ustawy o Ofercie, w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 9 ustawy, Emitent udostępni do publicznej wiadomości memorandum informacyjne, którego treść nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego. Memorandum informacyjne zostanie opublikowane na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.victoriadom.pl oraz na stronie internetowej Oferującego pod adresem www.nwai.pl.

Informacje zawarte w materiale zostały opracowane przy wykorzystaniu źródeł, które Emitent uznaje za wiarygodne i sprawdzone. Pomimo, iż przy sporządzeniu dokumentu dołożono należytej staranności, należy mieć na względzie, iż może on nie zawierać wszystkich informacji istotnych dla oceny Spółki. Odbiorca niniejszego materiału powinien przeprowadzić własną analizę informacji zawartej lub przytoczonej w niniejszym materiale, jak również ocenę merytoryczną oraz ocenę ryzyk związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe.