Osiedle Krzewna 3 - wizualizacja

Victoria Dom celuje w rekordowe wyniki

Dział Public Relations

11.08.2023

Victoria Dom opublikowała wyniki finansowe za I połowę 2023 r. W tym okresie Grupa wypracowała 343,7 mln zł skonsolidowanych przychodów oraz 48,5 mln zł zysku netto. Zarząd Victoria Dom podtrzymuje prognozę osiągniecie w tym roku rekordowych obrotów na poziomie około 1 mld zł. Zakłada, że dzięki uruchomieniu rządowego programu wsparcia zakupu pierwszego mieszkania będzie to jeden z najlepszych sprzedażowo okresów w historii Grupy.

W minionym I półroczu Grupa Victoria Dom osiągnęła 343,7 mln zł skonsolidowanych przychodów, w porównaniu do 150,9 mln zł uzyskanych w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wynik operacyjny (EBIT) wzrósł do 84,6 mln zł z poziomu 20 mln zł w pierwszych sześciu miesiącach wykazanych w poprzednim roku. Grupa wypracowała jednocześnie 48,5 mln zł zysku netto, względem 1,6 mln zł osiągniętych rok wcześniej. Wartość kapitałów własnych (aktywów netto) wzrosła przez 12 miesięcy o 100 mln zł i na koniec czerwca br. wyniosła 417,3 mln zł. 

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągniętych wyników. To efekt naszej konsekwentnej pracy przez ostanie lata. Systematyczna poprawa wyników jest rezultatem rozszerzenia oferty w kilku dodatkowych dzielnicach, wejściem na nowe rynki i dynamicznej sprzedaży nowych projektów. Planujemy dalszy wzrost skali swojej działalności wykorzystując posiadany i zabezpieczony umowami przedwstępnymi bank ziemi. Podtrzymujemy jednocześnie nasze prognozy osiągnięcia w tym roku przychodów na rekordowym poziomie około 1 mld zł i będziemy chcieli utrzymać go w kolejnych latach” – powiedział Waldemar Wasiluk, Wiceprezes Zarządu Victoria Dom. 

W pierwszym półroczu 2023 roku Grupa ukończyła realizację 5 inwestycji: Viva Piast 2 w Krakowie oraz Ursus Factory 6 i Miasteczko Nova Ochota 5, 7 i 10 w Warszawie. Na koniec czerwca br. była w trakcie realizacji (budowa bądź sprzedaż) 15 etapów projektów na łącznie 2 123 lokali (104 tys. m2 PU). Większość projektów była realizowana w Warszawie, a jeden w Krakowie. Z projektów w realizacji z terminem ukończenia w 2023 roku, w ramach których powstaje 1 252 lokali (64,2 tys. m2 PU) na koniec pierwszego półrocza br. zostało zakontraktowanych 1 080 lokali (86%). Szacowane przychody ze sprzedaży tych lokali to 605,5 mln zł. 

„Obecna sytuacja na rynku nastraja nas dużym optymizmem. Zakładamy, że będzie to jeden z najlepszych sprzedażowo okresów w historii Victoria Dom. Notowany wysoki wzrost sprzedaży mieszkań napędza rządowy program Bezpieczny Kredyt 2%, który na preferencyjnych warunkach umożliwia zakup pierwszego mieszkania. Program odmroził silny popyt młodych klientów, których dotychczas nie było stać na sfinansowanie zakupu mieszkania” – podkreślił Waldemar Wasiluk.

Victoria Dom posiada rozbudowany bank ziemi systematycznie uruchamiając nowe inwestycje i kolejne etapy popularnych osiedli. W Polsce aktualnie realizuje projekty na terenie aglomeracji warszawskiej i krakowskiej oraz przygotowuje się do wejść z ofertą mieszkaniową również do Trójmiasta. Dodatkowo Victoria Dom rozwija działalność w Niemczech prowadząc ekspansję w Berlinie oraz Lipsku.