Grudzień 2020

Ursus Factory 4

Prace przebiegają zgodnie z założeniami.

Prace przebiegają zgodnie z założeniami. W pełni zakończyliśmy elewację. Wewnątrz budynku wykonaliśmy tynki oraz wylewki. Obecnie kontynuujemy nakładanie posadzek w korytarzach, montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej w garażu.