Październik 2020

Miasteczko Nova Ochota 4

Wykonaliśmy 30% prac polegających na zbrojeniu oraz betonowaniu płyty fundamentowej.

Zakończyliśmy wykop pod inwestycję. Wykonaliśmy 30% prac polegających na zbrojeniu oraz betonowaniu płyty fundamentowej. Kontynuujemy podjęte prace.