Luty 2021

Miasteczko Nova Ochota 3

Rozwój prac na inwestycji jest bardzo dynamiczny.


Rozwój prac na inwestycji jest bardzo dynamiczny. Wykonaliśmy 80% stropodachu oraz attyki. Wybudowaliśmy 75% ścian osłonowych budynku oraz 40% murów w lokalach mieszkaniowych. Na kondygnacjach pierwszej, drugiej i trzeciej wykonaliśmy 70% pionów instalacji kanalizacyjnej oraz wentylacyjnej. Zamontowaliśmy 10% instalacji elektrycznej w lokalach. Rozpoczęliśmy prace dociepleniowe stropodachu, izolację balkonów obejmującą obróbki blacharskiej. Na wstępnym etapie prowadzimy prace polegające na przeciwwodnej izolacji przyziemia.