Sierpień 2020

Miasteczko Nova Ochota 3

Wykonaliśmy płytę fundamentową.

Wykonaliśmy płytę fundamentową. Obecnie kontynuujemy budowę ścian i słupów garażowych. Od niedawna rozpoczęliśmy budowę stropu garażu.