Strona główna

Raporty

Skonsolidowany raport roczny Victoria Dom S.A. za 2017 rok

Raporty Victoria Dom

Skonsolidowany raport roczny Victoria Dom S.A. za 2017 rok

2018-05-15

Zarząd spółki pod firmą Victoria Dom S.A. z siedzibą w Warszawie ( “Spółka” ) przekazuje skonsolidowany raport roczny Grupy Victoria Dom za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku Podstawa prawna: § 11 ust. 2 oraz § 15 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst “. § 11 ust. 2 oraz § 15 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.” Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych” Załączniki:

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Michał Jasiński – Prezes Zarządu

Zapytaj o inwestycje

Ile pokoi Cię interesuje?

Wyrażona zgoda jest dobrowolna lecz niezbędna, aby móc zarejestrować Panią/Pana w bazie kontaktowej Administratora Danych. Zgoda może być w dowolnym momencie wycofana poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres:iod@victoriadom.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora Danych, którym jest Victoria Dom Spółka Akcyjna dostępne są tutaj.