Strona główna

Raporty

Raport roczny Victoria Dom SA za 2014 rok

Raporty Victoria Dom

Raport roczny Victoria Dom SA za 2014 rok

2015-04-24

Zarząd spółki Victoria Dom S.A z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny jednostkowy za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 r. Podstawa prawna: Załącznik nr 4 do regulaminu Alternatywnego Systemu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst” Podstawa prawna: § 18 pkt.6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. Załączniki:

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Michał Sebastian Jasiński – Prezes Zarządu

Zapytaj o inwestycje

Ile pokoi Cię interesuje?

Wyrażona zgoda jest dobrowolna lecz niezbędna, aby móc zarejestrować Panią/Pana w bazie kontaktowej Administratora Danych. Zgoda może być w dowolnym momencie wycofana poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres:iod@victoriadom.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora Danych, którym jest Victoria Dom Spółka Akcyjna dostępne są tutaj.