Raporty Victoria Dom

Raport roczny Victoria Dom SA za 2013 rok

12.05.2014

Zarząd spółki Victoria Dom S.A z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny jednostkowy za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013r. Podstawa prawna: Załącznik nr 4 do regulaminu Alternatywnego Systemu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst” Załączniki:

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Waldemar Wasiluk – Wiceprezes Zarządu