Raporty Victoria Dom

Raport roczny Victoria Dom S.A. za 2015 rok

11.04.2016

Zarząd spółki Victoria Dom S.A z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny jednostkowy za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 r. Podstawa prawna: § 14 i 18 Załącznik nr 4 do regulaminu Alternatywnego Systemu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”. Podstawa prawna: § 14 i18 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. Załączniki:

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Michał Sebastian Jasiński – Prezes Zarządu