Raport roczny Victoria Dom SA za 2013r

Sprawdź

RAPORT ROCZNY VICTORIA DOM SA ZA 2013R

Raport roczny Victoria Dom SA za 2013r

Zarząd spółki Victoria Dom S.A z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny jednostkowy za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013r. Podstawa prawna: Załącznik nr 4 do regulaminu Alternatywnego Systemu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst” Załączniki: Osoby reprezentujące podmiot: Waldemar Wasiluk – Wiceprezes Zarządu

Nasze nowości