Raport roczny Victoria Dom S.A. za 2017 rok

Sprawdź

RAPORT ROCZNY VICTORIA DOM S.A. ZA 2017 ROK

Raport roczny Victoria Dom S.A. za 2017 rok

Zarząd spółki pod firmą Victoria Dom S.A. z siedzibą w Warszawie ( “Spółka” ) przekazuje raport roczny Spółki za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku Podstawa prawna: § 11 ust. 1 pkt. 2) oraz § 14 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst “. § 11 ust. 1 pkt. 2) oraz § 14 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.” Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”   Załączniki: Osoby reprezentujące podmiot:
  • Michał Jasiński – Prezes Zarządu

Nasze nowości