Raport roczny Victoria Dom S.A. za 2016 rok

Sprawdź

RAPORT ROCZNY VICTORIA DOM S.A. ZA 2016 ROK

Raport roczny Victoria Dom S.A. za 2016 rok

Zarząd spółki Victoria Dom S.A z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny jednostkowy za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 r. Podstawa prawna: § 14 i 18 Załącznik nr 4 do regulaminu Alternatywnego Systemu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”. Podstawa prawna: § 14 i18 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. Załączniki: Osoby reprezentujące podmiot:
  • Michał Sebastian Jasiński – Prezes Zarządu

Nasze nowości