Raport półroczny Victoria Dom SA za rok 2015

Sprawdź

RAPORT PÓŁROCZNY VICTORIA DOM SA ZA ROK 2015

Raport półroczny Victoria Dom SA za rok 2015

Spółka Victoria Dom S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) niniejszym przekazuje do wiadomości raport półroczny Spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. Raport ten obejmuje:
  • Oświadczenia Zarządu
  • Śródroczne skrócone sprawozdania finansowe Spółki
  • Wybrane dane finansowe Spółki
  • Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
Podstawa prawna: § 11 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 4 Regulaminu ASO GPW SA oraz  : § 11 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 2 Regulaminu ASO organizowanego przez BondSpot SA Załączniki: Osoby reprezentujące podmiot:
  • Michał Sebastian Jasiński – Prezes Zarządu

Nasze nowości