Raport półroczny skonsolidowany 2017r.

Sprawdź

RAPORT PÓŁROCZNY SKONSOLIDOWANY 2017R.

Raport półroczny skonsolidowany 2017r.

Zarząd Spółki Victoria Dom S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport półroczny skonsolidowany za okres od 01 stycznia 2017 rok do 30 czerwca 2017 roku. Podstawa prawna: § 11 ust. 2 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst” Załączniki: Osoby reprezentujące podmiot:
  • Michał Sebastian Jasiński – Prezes Zarządu

Nasze nowości