Raport półroczny jednostkowy za 2018 rok

Sprawdź

RAPORT PÓŁROCZNY JEDNOSTKOWY ZA 2018 ROK

Raport półroczny jednostkowy za 2018 rok

Zarząd Spółki Victoria Dom S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport półroczny jednostkowy za okres od 01 stycznia 2018 rok do 30 czerwca 2018 roku. Podstawa prawna: § 11 ust. 1 pkt. 1) oraz § 12 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst “. § 11 ust. 1 pkt. 1) oraz § 12 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.” Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych” Załączniki: Osoby reprezentujące podmiot:
  • Michał Sebastian Jasiński – Prezes Zarządu

Nasze inwestycje