Raport półroczny jednostkowy za 2017 rok

Sprawdź

RAPORT PÓŁROCZNY JEDNOSTKOWY ZA 2017 ROK

Raport półroczny jednostkowy za 2017 rok

Zarząd Spółki Victoria Dom S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport półroczny jednostkowy za okres od 01 stycznia 2017 rok do 30 czerwca 2017 roku. Podstawa prawna: § 11 ust. 1 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst” Załączniki: Osoby reprezentujące podmiot:
  • Michał Sebastian Jasiński – Prezes Zarządu

Nasze nowości