Informacje o spółce

Sprawdź

Informacje o spółce

HISTORIA DZIAŁALNOŚCI


1998r. – rozpoczęcie działalności deweloperskiej
2001r. – zmiana nazwy na JKJ Development
2004r. – przekształcenie w Spółkę Jawną
2008r. – zmiana nazwy na Victoria Dom i przekształcenie w Spółkę Akcyjną
2009r. – uruchomienie nowoczesnego zakładu prefabrykacji domów
2014r. – pierwsza emisja obligacji publicznych
Celem strategicznym Victoria Dom S.A. jest kontynuacja działalności związanej z budową osiedli domów i budynków wielorodzinnych z rozszerzeniem skali oraz zasięgu.

ORGANY SPÓŁKI

ZARZĄD VICTORIA DOM S.A.

Michał Jasiński – Prezes Zarządu
2008-2013 – Wiceprezes Zarządu Victoria Dom. Współzałożyciel Victoria Dom SA, posiada wieloletnie doświadczenie jako przedsiębiorca, inwestor oraz menedżer. Związany z rodzinnym biznesem w Polsce od blisko 20 lat.

Waldemar Wasiluk – Wiceprezes Zarządu
Posiada wieloletnie doświadczenie operacyjne i zarządcze, które zdobył pracując w takich firmach jak Coca-Cola, Ebrewery, Żywiec, Polmos Lublin, TimberOne. Prowadził różnorodne projekty restrukturyzacyjne oraz w zakresie przejęć i fuzji na rynku polskim oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Absolwent prestiżowej uczelni INSEAD w Fountainebleau pod Paryżem oraz Nothingham Trent University w Wielkiej Brytanii, ukończył też Wyższą Szkołę Morską w Szczecinie.

Anna Mamcarz – członek Zarządu
Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w wiodących kancelariach prawnych, w tym w kancelarii Prawnej Radcy Prawnego prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego, jako członek zespołu karno-skarbowego i gospodarczego; w Kancelarii Adwokackiej Adwokata Pawła Rybińskiego kierowała zespołem ds. nieruchomości (mienie warszawskie, mienie zabużańskie, świadczenie pomocy prawej najemcom powierzchni w centrach handlowych na terenie całego kraju). Współpracowała z Ministerstwem Gospodarki głównie w zakresie analizy aktów prawnych mającej na celu ograniczanie barier w przedsiębiorczości, tzw. „czarna lista barier”. Od czerwca 2011 r. związana ze Spółką Victoria Dom S.A.

RADA NADZORCZA VICTORIA DOM S.A.


Józef Jasiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą od lat 80. Założyciel JKJ Development (poprzednika prawnego Victoria Dom SA).

Krystyna Jasińska – Członek Rady Nadzorczej
Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą od lat 80. Założyciel JKJ Development (poprzednika prawnego Victoria Dom SA).

Jan Król – członek Rady Nadzorczej
Wicemarszałek Sejmu III kadencji; poseł I, II, III kadencji sejmu (1989-2001); członek władz Unii Wolności do 2005r; od 2006r przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą; członek RN Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, doradca kancelarii Domański, Zakrzewski, Palinka.

STRUKTURA AKCJONARIATU

Obecnie jedynym akcjonariuszem jest spółka pod firmą Victoria Dom Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000520401, NIP 5242771471, REGON 147368714.

Victoria Dom Holding Sp. z o.o. nabyła akcje w dniu 06 sierpnia 2015 r.
L.p. Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział w liczbie głosów na WZA Udział w kapitale podstawowym Akcje serii A Akcje serii B
1. Victoria Dom Holding Sp. z o.o. 20 000 000 20 000 000 100% 100% 19 000 000 1 000 000
 

DOKUMENTY KORPORACYJNE

Nasze inwestycje