Strona główna

Informacje o spółce

Informacje o spółce - Victoria Dom

Informacje o spółce

Historia spółki

Historia Victoria Dom

1998

Powstanie JKJ Development

Historia Victoria Dom

2003

Zakończenie pierwszej znaczącej inwestycji

Historia Victoria Dom

2006

Zakończenie pierwszego projektu budownictwa wielorodzinnego

Victoria Dom - historia firmy

2008

Zmiana nazwy na Victoria Dom i przekształcenie w Spółkę Akcyjną

Informacje o spółce Victoria Dom

2016

Powołanie pierwszej filii w Niemczech

Poznaj nas - Victoria Dom

2018

Ponad 1000 mieszkań sprzedanych w skali roku

Mieszkania Viva Piast

2020

Wejście na krakowski rynek mieszkaniowy

Miasteczko Nova Ochota 10 - Mieszkania Włochy Warszawa - Victoria Dom

2021

Dalszy dynamiczny rozwój biznesu w Polsce i w Niemczech

Zarząd spółki

Michał Jasiński

PREZES ZARZĄDU

Waldemar Wasiluk

WICEPREZES ZARZĄDU

Józef Jasiński

CZŁONEK ZARZĄDU

Anna Piotrowska

CZŁONEK ZARZĄDU

Bożena Subda

CZŁONEK ZARZĄDU

Rada nadzorcza

Krystyna Jasińska

PRZEWODNICZĄCA RADY NADZORCZEJ

Jan Król

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Monika Jasińska

SEKRETARZ RADY NADZORCZEJ

Struktura akcjonariatu

Obecnie jedynym akcjonariuszem jest spółka pod firmą Victoria Dom Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000520401, NIP 5242771471, REGON 147368714.

L.P.AkcjonariuszLiczba akcjiLiczba głosówUdział w liczbie głosów na WZAUdział w kapitale podstawowymAkcja serii AAkcja serii B
1Victoria Dom Holding Sp. z o.o.20 000 00020 000 000100%100%19 000 0001 000 000

Zapytaj o inwestycje

Ile pokoi Cię interesuje?

Wyrażona zgoda jest dobrowolna lecz niezbędna, aby móc zarejestrować Panią/Pana w bazie kontaktowej Administratora Danych. Zgoda może być w dowolnym momencie wycofana poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres:iod@victoriadom.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora Danych, którym jest Victoria Dom Spółka Akcyjna dostępne są tutaj.