Lipiec 2021

Viva Piast

W 100% wykonaliśmy sieć ciepłowniczą wraz z przyłączem.

W 100% wykonaliśmy sieć ciepłowniczą wraz z przyłączem. Zakończyliśmy montaż okien do „4” piętra budynku. Zbudowaliśmy ściany działowe i zamontowaliśmy instalację elektryczną w szachtach na piętrze „5”. Wzdłuż elewacji szczytowej ustawiliśmy rusztowanie. W 70% zrealizowaliśmy żelbetową konstrukcje stropodachu. Prowadzimy prace tynkarskie na piętrach „1”, „2”, „3” i „4”. Realizujemy montaż instalacji elektrycznych na piętrze „4”. Instalujemy ościeżnice i drzwi do komórek lokatorskich. Budujemy studnie na kanalizacji deszczowej. Równocześnie pomiędzy studniami D1,D2,D6,D7 zamontowaliśmy separator, regulator , studnię rozprężną i przepompownię. Rozpoczęliśmy prace polegające na izolacji stropu nad poziomem garażu. Zaczęliśmy montaż instalacji podposadzkowej na piętrze „1”.