Kwiecień 2021

Viva Piast

W minionym miesiącu zakończyliśmy budowę konstrukcji żelbetowej wraz ze stropem na poziomie „+3”.

W minionym miesiącu zakończyliśmy budowę konstrukcji żelbetowej wraz ze stropem na poziomie „+3”, docieplenie garażu, budowę kanalizacji deszczowej oraz murowanie ścian i podział lokali mieszkalnych na kondygnacji „+1”. Kontynuujemy budowę rampy zjazdowej do garażu z poziomu „0” do poziomu „-1”. Prowadzimy prace przygotowawcze związane z ułożeniem ciepłociągu. Niedawno rozpoczęliśmy budowę ścian na poziomie „+4” i montaż kanałów wentylacji mechanicznej na poziomie „-1”.