Maj 2020

Viva Garden 10

Mimo, że prace nad inwestycją Viva Garden 10 trwają krótko, to efekty wywierają wrażenie.

Mimo, że prace nad inwestycją Viva Garden 10 trwają krótko, to efekty wywierają wrażenie.
W całości wykonano płytę fundamentową oraz ściany zewnętrzne i piony budynku na poziomie garażu. Stropy garażowe wykonano w 40%.
Poziom zaawansowania prac pozwolił na rozpoczęcie obsypki budynku.