Czerwiec 2020

Viva Garden 10

Na poziomie garażu wykonaliśmy szereg prac budowlanych, w wyniku czego powstała płyta fundamentowa, ściany żelbetowe zewnętrzne, słupy, strop nad garażem.

Na poziomie garażu wykonaliśmy szereg prac budowlanych, w wyniku czego powstała płyta fundamentowa, ściany żelbetowe zewnętrzne, słupy, strop nad garażem.
Następnie wykonaliśmy elementy żelbetowe pionowe w całości wraz ze stropem parteru oraz pierwszego piętra.
Obecnie budujemy elementy żelbetowe pionowe budynku na drugim piętrze, równocześnie wykonujemy zasypki z zagęszczeniem gruntu budynku oraz pierwszą część stropu nad drugim piętrem.