Lipiec 2021

Moja Ochota 2

W pełni wykonaliśmy płytę fundamentową.

W pełni wykonaliśmy płytę fundamentową. Trwają zasypki części podziemnej, zbrojenie i betonowanie stropu garażu oraz słupów parteru. Prowadzimy prace nad wykonaniem stropu nad parterem oraz słupów piętra „1”.