Czerwiec 2020

Miasteczko Nova Ochota 2

Wykonaliśmy 40% planowanego wykopu. Chudy beton wylaliśmy na 25% powierzchni inwestycji.

Wykonaliśmy 40% planowanego wykopu. Chudy beton wylaliśmy na 25% powierzchni inwestycji. Obecnie montujemy dźwig, co pozwoli nam rozpocząć zbrojenie płyt fundamentowych.