Maj 2020

Miasteczko Nova Ochota

W sekcji A zalano strop nad czwartym piętrem budynku, co jednocześnie pozwala zamknąć prace nad tą kondygnacją.

W sekcji A zalano strop nad czwartym piętrem budynku, co jednocześnie pozwala zamknąć prace nad tą kondygnacją.
W garażu wykonano izolację stropu i pełen zakres prac malarskich. Obecnie na tym poziomie trwa zakładanie instalacji sanitarnej.
Na pierwszym i drugim piętrze budynku rozpoczęto murowanie oraz zakładanie instalacji elektrycznych.