Listopad 2021

Krzewna 2

Zrealizowaliśmy 60% wykopu pod budynek.

Zrealizowaliśmy 60% wykopu pod budynek. W 40% wykonaliśmy przegłębienie oraz wylewkę chudego betonu. Prowadzimy prace zbrojeniowe płyty fundamentowej.