Listopad 2021

Krzewna 1

Wykonaliśmy 80% stanu „0”.

Wykonaliśmy 80% stanu „0”. Realizujemy zasypkę budynku. Rozpoczęliśmy budowę słupów i ścian żelbetowych na parterze budynku.