Ranking najlepszych miast do życia - zdjęcie

Ranking najlepszych miast do życia w Polsce

Ekspert Rynku Mieszkaniowego

05.03.2021

Rozwinięta komunikacja i związana z nią  coraz większa mobilność sprawiają, że częściej zmieniamy miejsce zamieszkania. Nie tylko w skali światowej, ale także lokalnie, w obrębie kraju. Co decyduje o wyborze nowego miejsca do życia? Gdzie zamieszkać w Polsce, żeby cieszyć się wieloaspektową wygodą? Które rodzime miasta, to najlepsze miasta do życia w Polsce?  

Wyniki badań – Gdzie w Polsce żyje się najlepiej?

Szukając odpowiedzi na pytanie, gdzie w Polsce żyje się najlepiej?, warto sięgnąć do rankingów, które regularnie publikuje prasa, miejskie portale, a także Główny Urząd Statystyczny. Ten ostatni w 2016 r. opublikował wyniki badań, w których wzięto pod uwagę warunki życia w polskich miejscowościach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców. Na tej podstawie powstała lista wskazująca najlepsze miasta do życia w Polsce. Dwa lata później o podobne zestawienie pokusił się „Tygodnik Polityka” we współpracy z naukowcami z Akademii Górniczo-Hutniczej. Swoją listę 100 miast, podpowiadającą, gdzie zamieszkać w Polsce, zaprezentował też Klub Jagielloński. ,

Co było brane pod uwagę przy tworzeniu rankingów?

Każda z wymienionych instytucji odrobinę inaczej podeszła do tematu oceny miast pod względem ich atrakcyjności do zamieszkania. Główny Urząd Statystyczny wziął pod uwagę warunki życia w polskich miejscowościach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców. Eksperci z Akademii Górniczo Hutniczej podkreślili, że jakość życia jest wypadkową wielu czynników.

Dlatego ranking główny powstał na podstawie analizy dziesięciu kategorii:

1. edukacja,
2. czas wolny,
3. mieszkania,
4. samorząd,
5. praca,
6. środowisko,
7. społeczność,
8. bezpieczeństwo,
9. zdrowie,
10. komunikacja.

Kategorie te są zbliżone do tych wykorzystywanych w innych krajach w celu tworzenia podobnych opracowań. W doborze wskaźników badacze z Klubu Jagiellońskiego posługiwali się rekomendacjami metodycznymi OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) i Joint Research Center Komisji Europejskiej, dzięki czemu innowacyjnie podeszli do tematu.

W raporcie zastosowano nowatorskie podejście polegające na badaniu nie samych ośrodków miejskich, ale obszarów funkcjonalnych. Współcześnie to właśnie obszary funkcjonalne uwzględniające więzi ekonomiczne i relacje przestrzenne lepiej opisują realne procesy społeczno-gospodarcze niż badanie samych miast obejmujących gminy. 100 największych ośrodków funkcjonalnych przeanalizowano z perspektywy czterech kategorii: gospodarki, wiedzy i innowacji, usieciowienia i jakości życia. Każda z kategorii zawiera od 6 do 9 wskaźników i posiada taką samą wagę dla rankingu.

Najlepsze miasta do życia w Polsce – zestawienie 3 rankingów

Jakie są wyniki rankingów? Czy na przestrzeni lat, w których były tworzone, oceny i oczekiwania wobec miejsca do życia diametralnie się zmieniły? Gdzie w Polsce żyje się najlepiej dziś, a gdzie żyło w 2016 r? W pierwszej piątce badania przeprowadzonego przez Klub Jagielloński znajdują się:

1. Warszawa
2. Wrocław
3. Rzeszów
4. Trójmiasto
5. Bydgoszcz i Toruń (wspólnie uplasowały się na 5 lokacie).

Pierwsza piątka wg Głównego Urzędu Statystycznego to:

1. Sopot
2. Zakopane
3. Warszawa
4. Wrocław
5. Kołobrzeg.

Najlepsze miasta do życia w Polsce wg „Tygodnika Polityka” i Akademii Górniczo-Hutniczej to natomiast:

1. Sopot
2. Warszawa
3. Kraków
4. Poznań
5. Rzeszów.

Co takiego mają w sobie te miasta, że zostały wybrane jako najlepsze do życia? Każde miasto ma coś innego – każde ma swoje mocniejsze i słabsze strony.

Sopot, który był liderem zestawienia „Tygodnika Polityka”  i AGH doskonale wypadł w kategoriach czas wolny, edukacja, środowisko i społeczność, ale został też oceniony jako najbardziej niebezpieczne miasto w Polsce.

Co ma w sobie Warszawa, która bez względu na przyjęty model oceny, jest w czołówce wszystkich rankingów? Przede wszystkim doskonały dostęp do miejsc pracy. To także duży ośrodek akademicki i miejsce tętniące życiem kulturalnym. Wszelkie udogodnienia i atrakcje znajdą tu także rodziny z dziećmi. – Wszystkie nasze inwestycje powstają w miejscach, w których pełną infrastrukturę znajdą tak młodzi ludzie szukający pierwszego mieszkania, jaki i rodziny z dziećmi, które muszą zatroszczyć się o żłobek, przedszkole, szkołę dla swoich pociech. Budujemy w najlepszych miastach do życia w Polsce – jesteśmy i w Warszawie i Krakowie, a obie te metropolie znajdują się wysoko w zaprezentowanych rankingach – mówi Anna Krystecka, dyrektor marketingu Victoria Dom.

Źródła:

  • Badania GUS 2016
  • www.klubjagiellonski.pl/publikacje/uciekajace-metropolie-ranking-100-polskich-miast/
  • „Tygodnik Polityka”

*Podane ceny mieszkań Victoria Dom są aktualne na dzień publikacji artykułu. Po szczegółową ofertę zapraszamy do kontaktu z Biurem Sprzedaży.