Kiedy cena mieszkania może się zmienić?

Kiedy cena mieszkania może się zmienić?

Ekspert Rynku Mieszkaniowego

27.03.2023

Ceny mieszkań nigdy nie są statyczne. Rosną i spadają w zależności od wielu czynników. W tym artykule omówimy różne czynniki, które wpływają na ceny mieszkań, ale też odpowiemy na pytanie, czy i kiedy cenę mieszkania może zmienić deweloper. 

Czynniki wpływające na ceny mieszkań

Na ceny mieszkań wpływa wiele czynników, w tym stopy procentowe, podaż i popyt, lokalizacja i stan gospodarki. 

Stopy procentowe mogą wpływać na dostępność kredytów hipotecznych, a tym samym mieć wpływ na popyt na mieszkania. Kiedy stopy procentowe są niskie, więcej osób może sobie pozwolić na zakup mieszkania, co prowadzi do wzrostu popytu, a w konsekwencji do wzrostu cen mieszkań. Kiedy stopy procentowe rosną, dostęp do kredytów jest ograniczony, a popyt spada. 

Lokalizacja to kolejny czynnik, który wpływa na ceny mieszkań. Nieruchomości zlokalizowane w atrakcyjnych, z bogatą infrastrukturą, dobrze skomunikowanych dzielnicach miast są zwykle droższe niż te na obrzeżach, gdzie dotarcie jest utrudnione. Dodatkowo popyt na mieszkania w dużych miastach jest zazwyczaj wyższy niż w mniejszych, co powoduje, że ceny w większych miastach są wyższe.

Stan gospodarki jest prawdopodobnie najbardziej znaczącym czynnikiem, który wpływa na ceny mieszkań. Czynniki ekonomiczne takie jak stopa zatrudnienia, wzrost PKB i inflacja mogą wpływać na popyt na mieszkania, a tym samym na ceny. Podczas recesji ceny mieszkań spadają, ponieważ ludzie tracą pracę bądź ich zarobki są niższe i nie są w stanie spłacać rat kredytu. I odwrotnie, podczas boomu gospodarczego ceny mieszkań rosną, ponieważ więcej osób ma pracę, zarabia więcej i może sobie pozwolić na zakup mieszkania.

Zmiany demograficzne i ceny mieszkań

Zmiany demograficzne, takie jak wzrost populacji, migracja i zmiany w wielkości gospodarstw domowych mogą również wpływać na ceny mieszkań. Na przykład, jeśli miasto doświadcza gwałtownego wzrostu liczby ludności, będzie zwiększony popyt na mieszkania, co prowadzi do wzrostu cen mieszkań. 

Wpływ polityki rządu na ceny mieszkań

Polityka rządu może mieć również znaczący wpływ na ceny mieszkań. Zachęty podatkowe i dotacje dla kupujących zdecydowanie zwiększają popyt na mieszkania, prowadząc do wzrostu cen. Polityka, która ogranicza budowę, zmniejsza podaż mieszkań, ale często także prowadzi do wzrostu cen.

Czy deweloper może zmienić cenę mieszkania?

Żyjemy w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, na którą wpływ ma wiele czynników społecznych i gospodarczych. Epidemia COVID-19 dała początek globalnemu kryzysowi gospodarczemu, który pogłębił wybuch wojny w Ukrainie. W ciągu ostatnich trzech lat byliśmy świadkami ich wpływu na ceny nieruchomości i rynek deweloperski. Czy zmiany cen usług, materiałów budowlanych, czy zawirowania związane z transportem, a także niektóre decyzje rządu mogą sprawić, że deweloperzy zaczną zmieniać ceny mieszkań? Czy możemy umówić się z deweloperem na jedną ceną, a musieć zapłacić inną? 

Nabywca pod ochroną 

Cena to jeden z najistotniejszych elementów, który konsument bierze pod uwagę, decydując o zakupie mieszkania. Trudno więc się dziwić, że taka ewentualność budzi niepokój. Pamiętajmy jednak, że wszelkie transakcje, które mają miejsce na rynku deweloperskim, reguluje Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Zgodnie z nią umowa deweloperska powinna zawierać cenę nabycia prawa do lokalu, a także określać warunki odstąpienia od umowy deweloperskiej, jak również warunki zwrotu środków pieniężnych wpłaconych przez nabywcę w razie skorzystania z tego prawa. 

Umowa deweloperska a zmiana ceny 

Zacznijmy więc od uważnego przeczytania umowy. Co możemy w niej znaleźć w kontekście ceny? Wielu deweloperów w umowach deweloperskich ma zapisy dotyczące zmiany ceny w sytuacji podwyższenia podatku VAT oraz w przypadku różnic pomiędzy projektowaną a powykonawczą powierzchnią lokalu. Może się w niej także znaleźć zapis o podwyższeniu ceny mieszkania po zawarciu umowy deweloperskiej w przypadku wzrostu cen materiałów budowlanych. Jeżeli jednak w umowie deweloperskiej takowych zapisów nie ma, deweloper nie ma możliwości zmiany ceny. Jeśli więc uważnie przeczytasz umowę, będziesz wiedział, czego się spodziewać. Ważna jest także współpraca z doświadczonym i sprawdzonym deweloperem. W takiej relacji możesz liczyć na uczciwość i przejrzystą komunikację. – Dla nas gwarancja ceny to jeden z najistotniejszych elementów współpracy z przyszłymi mieszkańcami budowanych przez nas osiedli. Nikt nie lubi być niemiło zaskakiwany, a wzrost ceny przy i tak ogromnym wydatku, jakim jest zakup mieszkania, do takich mało sympatycznych niespodzianek należy. Staramy się tak kalkulować  nasze przedsięwzięcia, żeby klienci płacili tyle, na ile się z nami umówili – mówi Ewa Rathe-Głowacka, dyrektor marketingu Victoria Dom.