Czego dotyczy nowa ustawa deweloperska?

Czego dotyczy nowa ustawa deweloperska?

Ekspert Rynku Mieszkaniowego

02.01.2023

Czy wiesz, że 1 lipca 2022 r. została wprowadzona Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym? W tym artykule wyjaśniamy, czego dotyczą te zmiany i kogo obejmuje ochrona.

Nowa ustawa deweloperska – na czym polegają zmiany?

Od lipca 2022 wprowadzono regulację zapewniającą klientom deweloperów odpowiednią ochronę prawną i finansową. Czego dotyczą najważniejsze zmiany?

  • Powołano Deweloperski Fundusz Gwarancyjny (DFG), który stanowi zabezpieczenie finansowe dla każdego, kto kupuje dom lub mieszkanie od dewelopera;
  • Jeśli kupujący dostrzeże istotne wady lokalu, których deweloper nie usunął, ma możliwość odmowy odbioru mieszkania lub domu i odstąpienia od umowy. Należy wtedy sporządzić protokół, a w treści nabywca może odnotować stwierdzone wady;
  • Ograniczono wysokość opłaty rezerwacyjnej do 1% ceny nieruchomości i ściśle określono warunki zarządzania opłatą;
  • Deweloper przed zawarciem umowy ma obowiązek doręczenia prospektu informacyjnego;
  • Zwiększono nadzór nad wydawaniem przez dewelopera środków zgromadzonych na powierniczych rachunkach mieszkaniowych, powiązano harmonogram płatności z planem budowy.

Ustawa deweloperska dokładnie określa, kiedy deweloper powinien sporządzić umowę mieszkaniowego rachunku powierniczego. Tym momentem jest rozpoczęcie sprzedaży, dlatego wcześniej musi podpisać odpowiednią umowę z bankiem.

Czym jest Deweloperski Fundusz Gwarancyjny?

Powołany Deweloperski Fundusz Gwarancyjny został utworzony na wzór Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Zapewnia on ochronę kupującym podczas ewentualnej upadłości dewelopera lub banku, który prowadzi powierniczy rachunek mieszkaniowy. Deweloper ma obowiązek odprowadzać składki od dokonanych wpłat nabywcy. W przypadku otwartych rachunków powierniczych wynoszą one 0,45% sumy, a przy zamkniętych rachunkach powierniczych – 0,1% sumy.

Kogo obejmuje ochrona?

Kupujący dom lub mieszkanie od dewelopera może otrzymać zwrot wpłaconych środków w przypadku upadłości dewelopera i przerwania budowy, odstąpienia od umowy przez syndyka lub zarządcę, upadłości banku lub odstąpienia klienta od umowy, jeśli nie uzyskał wcześniej zwrotu środków.

Nowe przepisy dotyczą nie tylko lokali mieszkalnych, ale i wszystkich innych obiektów wybudowanych w ramach danego przedsięwzięcia deweloperskiego, takich jak garaże czy komórki lokatorskie. Mają zastosowanie także w przypadku lokali oddanych do użytku.

Jak widać, nowa ustawa nakłada na deweloperów wiele obowiązków informacyjnych, które muszą spełnić względem potencjalnych nabywców. Takie dokumenty są przygotowywane w formie pisemnej lub w postaci innego nośnika trwałego. To między innymi dane o przedsięwzięciu deweloperskim albo zadaniu inwestycyjnym, terminie realizacji etapu przedsięwzięcia deweloperskiego znajdującego się w trakcie budowy czy zawarciu z innym niż dotychczas bankiem umowy mieszkaniowego rachunku powierniczego.

W Victoria Dom dbamy o to, by nasi klienci czuli się bezpiecznie. Stosujemy się do obowiązujących przepisów i zapewniamy ochronę nabywcom. Przed podpisaniem umowy dokładnie wyjaśniamy wszystkie zapisy w niej zawarte i odpowiadamy na ewentualne pytania. Szukasz wymarzonego domu lub mieszkania? Zapoznaj się z naszą ofertą lokali z rynku pierwotnego, skontaktuj się z nami, a pomożemy wybrać nieruchomość spełniającą Twoje oczekiwania.