Skip to main content

Dziękujemy, zapytanie zostało wysłane

Skontaktujemy się tak szybko, jak będzie to możliwe.

Dziękujemy, zapytanie zostało wysłane

Skontaktujemy się tak szybko, jak będzie to możliwe.
Zadzwoń do nas

22 11 39 400
536 488 811

Lub zostaw swój numer - oddzwonimy!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu kontaktu telefonicznego (również w formie wiadomości tekstowych) i otrzymywania informacji handlowej, w tym marketingowej na podany w formularzu numer telefonu.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 ... Rozwiń

Jeśli chcesz otrzymać więcej informacji o cenie mieszkań i ofercie Victoria Dom, przekaż nam swoje dane kontaktowe wypełniając poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą, by udzielić wszelkich informacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowej, w tym marketingowej, drogą elektroniczną na podany w formularzu adres e-mail.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu kontaktu telefonicznego (również w formie wiadomości tekstowych) i otrzymywania informacji handlowej, w tym marketingowej na podany w formularzu numer telefonu.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 ... Rozwiń

Polityka Prywatności

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 
i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
 i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) jesteśmy Administratorem Państwa danych osobowych.

1. Cele przetwarzania.
Z uwagi na powyższe uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe:
a) zbierane przed zawarciem umowy (np. deweloperskiej /przenoszącej własność nieruchomości) oraz w trakcie jej trwania są przetwarzane w następujących celach:

  • zawarcia i wykonania Umowy, w tym obsługi zapytań, zawarcia umów towarzyszących na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 
  • wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np. udzielenia odpowiedzi na reklamację, wystawienia i przechowywania faktur, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 
  • realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. udokumentowania transakcji, tworzenia analiz, wykonywania badań marketingowych, dochodzenia roszczeń 
i obrony przed roszczeniami, marketingu bezpośredniego własnych produktów 
i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO - wskazanych w treści zgody np. przesyłania treści handlowych, w tym marketingowych drogą elektroniczną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. 
W takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

2. Odbiorcy.
W celu realizacji ww. celów Administrator może przekazać Państwa dane następującym kategoriom odbiorców: bankom 
w celach związanych z prowadzeniem indywidualnego rachunku nabywcy prowadzonego 
w ramach mieszkaniowego rachunku powierniczego, notariuszom, zarządcom budynków, generalnym wykonawcom, audytorom upoważnionym przez Administratora do przeprowadzania audytów. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp podwykonawcy Administratora, w szczególności firmy księgowe, informatyczne oraz podmioty, z którymi Administrator współpracuje, na podstawie umów 
o powierzenie przetwarzania danych.

3. Brak obowiązku podania danych.
Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie 
i realizacja Umowy lub celów zawartych w treści zgody będą niemożliwe;

4. Czas przetwarzania.
Państwa dane będą przetwarzane:

  • przez czas niezbędny do realizacji Umowy; 
  • przez czas wykonywania obowiązków prawnych, np. przez czas, w jakim przepisy zobowiązują Administratora do przechowywania dokumentacji rachunkowej, 
  • przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku np. otrzymać karę finansową od organu administracji, 
  • przez czas niezbędny do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów np. przez okres, w którym przedawniają się roszczenia wynikające 
z Umowy,
  • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do czasu jej cofnięcia, 
  • do czasu wniesienia sprzeciwu względem marketingubezpośredniego własnych produktów i usług.

5. Automatyczne podejmowanie decyzji.
Podczas Państwa wizyty na stronie internetowej www.victoriadom.pl automatycznie mogą być zbierane dane na temat preferencji wyszukiwanych przez Państwa nieruchomości, historii przeglądania, nazwy przeglądarki, typu domeny, typu systemu operacyjnego oraz dane adresu IP komputera. Dane te mogą być zbierane przez pliki „cookies” lub system „Google Analytics User ID” oraz podobne systemy analityczne.

6. Uprawnienia.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;

7. Bezpieczeństwo.
Przywiązujemy ogromną wagę do zapewnienia bezpieczeństwa informacjom otrzymanym od Państwa. W celu uniemożliwienia osobom trzecim dostępu do informacji lub ich ujawnienia stosujemy procedury fizyczne, elektroniczne i zarządcze, które chronią informacje zebrane przez nas online.

8. Dane kontaktowe Administratora.
Victoria Dom S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kąty Grodziskie 105, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000305793.

Mogą się Państwo skontaktować z Administratorem wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@victoriadom.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 227416262.

 

 

 

Polityka plików Cookie

1. Akceptując zasady dotyczące plików „cookies” Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzania danych, które są generowane automatycznie przez połączenie internetowe i dotyczą: adresów internetowych (np. adresów IP, czasu korzystania z danych stron, nazwy wybieranych stron, stosowanej wyszukiwarki), a także plik bądź pliki „cookie”, służące do badań marketingowych.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a. dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
d. dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach serwisu internetowego możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

a. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
c. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
d. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

 Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce?